ЗА ИНИЦИАТИВАТА…….

ЗА ИНИЦИАТИВАТА…….

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОЛЕКТИВИ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ДРУГИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН) ГОТВЯТ С ОБЩИ УСИЛИЯ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. СПОРЕД УЧЕНИТЕ ТОВА Е ТВЪРДЕ НЕОБХОДИМ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ, КОЙТО ДА ВДЪХНЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА СЕКТОРА.