ИНИЦИАТИВИ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

Първи НAЦИОНАЛЕН ФОРУМ за СЪВРЕМЕННИ КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ