90 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЛУТОН

„Разжалваният“ до планета-джудже Плутон „крие“ ледници, сини небеса, планини и …червен сняг

90 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ПЛУТОН