21-22 октомври 2020 г.

организиран от Клон „Космос“ към Съюза на физиците в България

Организационен комитет:
доц. д-р Стефан Лалковски (СУ-ФзФ)
доц. д-р Димитър Младенов (СУ-ФзФ)
доц. д-р Борислав Павлов (СУ-ФзФ)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (СУ-ФзФ)
ас. д-р Лилия Атанасова (МУ-София)
докт. Стоил Иванов (СУ-ФзФ)
докт. Недислав Веселинов (СУ-ФзФ)
Програмен съвет:
проф. Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
проф. Диана Кюркчиева (ШУ)
доц. д-р Камен Козарев (ИА с НАО Рожен БАН)
доц. д-р Елисавета Пенева (СУ-ФзФ)
доц. д-р Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН)
гл. ас. д-р Христомир Йорданов (ТУ-София)
д-р Стоян Мишев (НБУ-София)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (СУ-ФзФ)

Предварителна програма

ДЕН ПЪРВИ 21.10.2020 г. – Научна сесия

8:30           Регистрация

9:15 —  9:30        Приветствие и уводно слово.

Сесия 1: Фундаментални космически изследвания

9:30  — 10:15      Гост-лектор

10:15 – 10:35      Секционен доклад 

10:35 — 10:55    Секционен доклад

Кафе пауза с постерна сесия 10.55-11.25

Сесия 2: Аерокосмически технологии

11:25 — 12:10    Гост-лектор

12:10 — 12.30    Секционен доклад

12:30 — 12:50    Секционен доклад

Обяд с постерна сесия: 12.50 -13.50

Сесия 3. Приложни космически изследвания (модератор Камен Козарев)

13:50 — 14:35 Гост-лектор

14:35 — 14:55 Секционен доклад

14:55 — 15:15 Секционен  доклад

Кафе пауза с постерна сесия: 15:15 -15:45

Сесия 4. Докторантска сесия

15:45 — 18:30  15-минутни докторантски доклади

Паралелно състезание „Да уловим сигнал от Космоса“

ДЕН ВТОРИ 22.10.2020 г. – Дискусия с представители от научните среди, бизнеса, държавната администрация и учащи се

8:30                 Регистрация и откриване на събитието.

9:15 — 10:30 Панел 1: Наука и Космос

Презентации на тема “Проблеми и визия за развитие на научните изследвания за Космоса в България”:

Дискусия.

10:30 — 11:00             Кафе пауза

11:00 — 12:00             Панел 2: Бизнес и Космос

Презентации на тема “Проблеми и визия за развитието на бизнес среда за използване на космическите приложения в България”

Дискусия

12:00 — 13:00             Панел 3: Образование и Космос

Презентации на тема “Проблеми и визия за обучението на кадри за космическия сектор в България”

Дискусия

13:00 Послание от Форума, планиране на следващ Форум

13:30 Закриване