Съюз на физиците в България

Клон Космос

форум 2022

архив форуми

школа 2022

архив школи

Програма 2019

Публикации от Форуми

logo_en circle (3)

За клон "Космос"

Клон „Космос“ към Съюза на физиците в България (СФБ) беше създаден през февруари 2020 година с цел да популяризира съвременните български постижения в областта на фундаменталните космически изследвания, технологии и образование. Ние организираме събития, издаваме публикации и подпомагаме развитието на космическата наука в България. 

Какво подкрепя и популяризира клон Космос ?

Фундаментални изследвания

Даваме гласност на българската фундаментална наука чрез нашите събития и публикации.

Приложни дейности

Организираме събития, където образование, бизнес и наука намират общ език и създават взаимодействия.

Популяризация и образование

С медийни канали и експертиза подкрепяме разгръщането на космически дейности у нас.

Нашите партньори

Клон Космос

© Съюз на физиците в България

Абонирайте се да получавате известия за нови събития, публикации или дейности на Вашата поща.