В този модул са обобщени всички дейности по развиване на образователна дейност с различни таргет групи.

Предвижда се създаване на Експериментариум , който да включва практическо обучение „Интеграция и програмиране на наноспътници“ , изграждане на студентска наземна станция и практическо обучение по спътникова комуникация , създаване на авио-космически симулатор за нуждите на техникуми, университети и школи за пилоти.  Съществена част от дейността е разпространение на резултатите, провеждане на годишна конференция на партньорите, популяризация, връзка с индустрията и трансфер на технологии. Специално внимание е обърнато и на работа със студенти и ученици.

Предложили: доц. д-р Пламен Данков, докторант Недислав Веселинов, доц. д-р Елисавета Пенева, доц. д-р Гергана Герова, доц. д-р Стефка Атанасова, доц. д-р Петър Георгиев, доц. д-р Маруся Бъчварова

Екип: доц. Димитър Младенов, доц. Пламен Данков, маг. Явор Григоров, маг. Владислав Шишкин, доценти, студенти и докторанти от ФзФ