В този модул са обособени дейности, свързани с:

Изследване на космически въздействия върху планетата Земя: системи за мониторинг и прогнозиране на космическото време; космическо въздействие върху малките газови съставки в средната и ниска стратосфера; свойства на короналните изхвърляния на маса (СМЕ) и тяхното въздействие върху интензитета на космическите лъчи, йоносферата и различните технологични системи.

Предложили: гл. ас. Никола Петров, доц. Й. Тасев
Екип: 5 участници от ИА с НАО / БАН + докторанти и студенти +4 участника от водещи университети в България

Разработване на модел(и) за предсказване на нивото на галактичната космическа радиация през слънчевия цикъл

Предложил: доц. М. Бъчварова
Екип: участници от ИКИТ-БАН, СУ, ПУ и други водещи университети

Kосмични лъчи, озон и климат – взаимодействия и взаимовръзки

Предложил: проф. Наталия Килифарска
Екип: 3-ма участници от НИГГГ + 1 външен

Научни изследвания на Вселената: експериментално изследване на космическа радиация; гравитационен лензинг и сенки на акреционни дискове – визуализиране на компактни обекти в релативистката астрофизика; изследване на взаимодействието на космичното неутрино и неутринните осцилации в различни среди; неутронни звезди и уравнение на състоянието.

Предложили: проф. дфзн Леандър Литов, проф. Стойчо Язаджиев, проф. дфзн Даниела Кирилова, д-р Стоян Мишев Екип: доц. д-р Борислав Павлов, гл. ас. д-р Пейчо Петков, гл. ас. д-р Петя Недкова, гл. ас. д-р Галин Гюлчев, гл. ас. д-р Цветан Вецов, гл. ас. д-р Калин Стайков, гл. ас. д-р Сава Донков, проф. Румен Бачев, доц. дфзн Михаил Чижов, гл.ас. д-р Мариана Манушева, ас. Люба Василева, 1 докторант, 1 студент, д-р Веселин Георгиев, студент Божидар Карааргиров