В третия модул са очертани приложни дейности, свързани с използване на информация от съществуваща космическа инфраструктура.

Наблюдение на Земята от Космоса: използване на спътникови наблюдения, предоставени от програми Коперник, Галилео и други ГНСС: анализ на информацията от други спътникови изображения за приложни задачи

Предложили: доц. д-р Елисавета Пенева, доц. д-р Стефка Атанасова

Екип: 6 доцента + докторанти+ ТрУ – 3 преподаватели и един докторант, АУ – 2 преподаватели и един докторант

Събиране, обработване и анализиране на геопространствена, метрична и семантична информация за научни цели на базата на спътникови изображения чрез прилагане на методите на дистанционни изследвания ; създаване на реалистични модели на земния релеф на базата на спътникови изображения за нуждите на професионални граждански и военни самолетни симулатори

Предложил: проф. Диана Кюркчиева

Екип: 5 учени от Шуменски Университет

Мониторинг и оценка на текущото състояние на рискови процеси, наблюдавани на територията на България, свързани с тектонските движения, както и определянето на съвременни движения на земната кора   

Предложил: проф. Наталия Килифарска

Екип: 6 човека от НИГГГ + 1 външен участник

Търсене на археологически обекти (подземни или подводни) на базата на спътникови изображения и тяхното цифровизиране чрез методите на фотограметрията

Използване на масиви от спътникови изображения и данни за Луната за създаване на подробни модели на лунния терен   

Допълнение на спътникови дистанционни наблюдения с оперативни наблюдения от безпилотни летателни системи (БЛС)  

Предложил: доц. д-р Явор Шопов

Екип: доц. д-р Явор Шопов, доц. д-р Антон Филипов

Наблюдения на опасни обекти в близкия Космос  

Предложил: доц. д-р Явор Шопов

Екип: доц. д-р Явор Шопов, доц. Алексей Стоев, доц. Пенка Мъглова, студенти, докторанти

Оценяване на устойчивостта на биологични обекти в екстремни условия близки до тези в Космоса  

Предложил: проф. Диана Кюркчиева

Екип: 13 души от ШУ и един от ВВМУ – общо 14 души

Изследване и оптимизиране на използването на геостационарна спътникова орбита и на прилежащия ѝ радиочестотен спектър от спътникови съобщителни системи 

Предложили: доц. д-р Бончо Балабанов, НБУ, доц. д-р Георги Петров, НБУ

Изследване на взаимната работа на съществуващи спътникови съобщителни системи

Предложили: доц. д-р Георги Петров, НБУ, доц. д-р Бончо Балабанов, НБУ

Екип: 1 професор, 7 доцента, 3 асистента, 2 доктора, 2 аспиранта, 3 магистри, 4 студенти (общо 22 специалисти).

Оптимално използване на геостационарна спътникова орбита и на прилежащия ѝ радиочестотен спектър от бъдещите спътникови съобщителни системи

Предложили: доц. д-р Бончо Балабанов, НБУ, доц. д-р Георги Петров, НБУ

Екип: 1 професор, 7 доцента, 3 асистента, 2 доктора, 2 аспиранта, 3 магистри, 4 студенти (общо 22 специалисти).