Този модул разглежда актуални нови технологии и иновации, като например:

Разработване на спътникови подсистеми: задвижване за космически апарати; комуникационни технологии и локализация на спътници в близкия Космос, локализация на малки спътници; комуникации за рояци от малки спътници; антенни системи за малки спътници; система за динамично управление на електрическа енергия в малки спътници.

Предложили: доц. д-р Живко Кисьовски, доц. д-р Христомир Йорданов

Екип: 3 преподаватели от ФзФ + докторанти и студенти, доц. Д-р Пламен Данков, докторант Даниел Христов, Васил Куманов, д-р инж. Димитър Николов

Лазерни технологии с космически приложения: адаптивна оптика за лазерно наблюдение и локация от наземно базирани станции; лазерни източници за локация, лазерно наблюдение и комуникации;  разработване на изследователска апаратура за спътници.

Предложил: доц. д-р Иван Бъчваров

Екип: от СУ хабилитирани преподаватели – 2 , докторанти – 3 , постдокторанти – 1 бр; В пакетите ще участват и колеги от други университети както и за БАН-Институт по физика на твърдото тяло – 2

Детекторни технологии за астрономически наблюдения във високоенергетичната област на електромагнитния спектър

Предложил: доц. д-р Стефан Лалковски

Екип: С.Лалковски, В. Кожухаров, Г.Ванкова-Кирилова, В. Божилов + докторанти, студенти

Детектори за изследване на първични космични лъчи и космическо „време“

Предложил: проф. Леандър Литов

Екип: проф. д-р Л.Литов, Б.Павлов (студенти+докторанти)

Ултра-високоенергетични космични лъчи. Орбитални детектори

Предложил: гл. ас. Галя Ванкова-Кирилова

Екип: гл. ас. Галя Ванкова-Кирилова, доц. д-р Мариян Богомилов, проф. дфзн Румен Ценов

Участие в международни изследователски космически програми и бъдещи научни мисии на ESA, NASA, JAXA и др.  

Предложил: доц. д-р Стефан Лалковски

Екип: В. Кожухаров, Г. Ванкова-Кирилова, В. Божилов (+ студенти, докторанти)

Нови материали и материалознание с приложение в космическата индустрия

Предложил: доц. д-р Петър Георгиев

Екип: от ФзФ-СУ: доц. д-р Петър Георгиев, постдокторант д-р Крум Бардаров, студент Деница Георгиева, студент Бела Лилова+колеги от БАН

Полет на летателни апарати в атмосферите на планетите от Слънчевата система и комуникация с тях 

Предложил: доц. д-р Димитър Младенов

Екип: доц. д-р Димитър Младенов, доц. д-р Пламен Данков, докторант Недислав Веселинов, докторант Владислав Шишкин. Вероятно към групата ще се присъединят още специалисти, студенти и докторанти