Клон „Космос“ с финансовата подкрепа на СУ организира първия „Национален форум за космически изследвания“. Събитието ще се състои на 21-ви и 22-ри Октомври 2020 г. За повече информация посетете: http://bulgarianspace.onlinе/научна-конференция/

***

На 19 април 2019 г. в МОН беше депозирана програма за Космически изследвания, изработена от ИКИТБАН.

***

На 1 април 2019 г в МОН беше депозирана програма за Космически изследвания, приложения и образование от екип от над 50 изследователи, работещи в български университети и институти на БАН. Програмата беше съставена след обстойни тримесечни дискусии, проведени във Физически факултет на Софийския университет.

***

В периода май – декември 2019 бяха проведени серия от срещи и дискусии между екипи на Университетите и БАН с цел сближаване на позициите относно подаването на предложение за „Национална космическа програма“.