НаФСКИ-II се проведе под патронажа на Министерство на Икономиката с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания на Софийския университет (дог.№80-10-162), фондация Еврика и фондация Америка за България.

Втори национален форум за съвременни космически изследвания

(НаФСКИ-II)

07-09 Октомври, 2021

София Тех Парк

сграда Инкубатор, зала ‘The Venue’

бул.“Цариградско шосе” № 111

Националният форум за съвременни космически изследвания е организирано от клон “Космос” събитие на академичната и бизнес общност в България, свързана с космическите изследвания. През тази година форумът ще се проведе в три дена:

Тук ще намерите последната версия на програмата на Форума.

ПРОГРАМА

Бизнес и космос07.10.2021, четвъртък (14:00-18:30ч)

13:15-14:00 Регистрация

14:00-14:15 Откриване на Форума

14:15-15:00 Stephen Airey (ESA, Head of New, Cooperating & Associate States Section) „ESA PECS activities in Bulgaria – Six years of cooperation“

15:00-15:45 Justyna Redelkiewicz (EUSPA) – „EUSPA: A new player in the space ecosystem and more opportunities for industry and academia“

15:45-16:15 Кафе пауза + щандове

16:15-16:50 Мартин Дановски (ДАНИИ) „Представяне на Държавна агенция за научни изследвания и иновации“

16:50-17:00 Георги Калудов (IBM България) – „Endurance – Демократизиране на космоса“

17:00-17:10 Здравко Димитров (Sfera Technologies) – „Инфраструктура за космически данни“

17:10-18:30 Дискусионен панел – бизнес и космос
Искрен Кръстев (модератор), Глобален Предприемачески Мониторинг (GEM) България
Карина Ангелиева, бивш заместник-министър на образованието и науката с ресор Наука
– Райчо Райчев, Endurosat
Мартин Дановски, Държавна агенция за научни изследвания и иновации, бивш председател на УС на Фонд на Фондовете
Георги Калудов (IBM България)


Наука и космос08.10.2021, петък (09:00-18:30ч)

Сесия 1: Фундаментални космически изследвания (модератор доц. Стоян Мишев)

09:00-09:30 Галин Гюлчев (ФзФ-СУ) „Сенки на компактни обекти и тестване на Общата теория на относителността“

09:30-10:00 Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН): “Галактични космични лъчи над земната атмосфера”

10:00-10:30 Наталия Килифарска (ИИКАВ-БАН): “Геомагнитен контрол върху разпространението на космическа радиация в атмосферата на Земята”

10:30-11:00 Кафе пауза

Сесия 2: Аерокосмически технологии (модератор доц. Стефан Лалковски)

11:00 – 11:30 Галя Ванкова-Кирилова (ФзФ-СУ): “Космически мисии AMS и JEM-EUSO. Детектори за изследване на високоенергетични космични лъчи“

11:30-12:00 Йорданка Семкова (ИКИТ-БАН): “Експериментално изследване на радиационната обстановка по трасето, в орбита и на повърхността на Марс с български дозиметрични апаратури в рамките на съвместния проект ЕкзоМарс на ЕКА и Роскосмос”

12:00-12:30 Виктор Данчев (Ендуросат): “Thinking inside the Cube – NanoSat Technology and its Applications“

12:30 – 13:30 Обяд

13:30-14:00 Венелин Кожухаров (ФзФ-СУ): “Предизвикателства при съвременните фотодетектори за наблюдение на частици”

Сесия 3: Приложни космически изследвания (модератор доц. Елисавета Пенева)

14:00 – 14:30 Гергана Герова (ФзФ-СУ): “10 Years GNSS meteorology in Bulgaria and Southeast Europe”

14:30 – 14:50 Стефан Стаменов, Ваня Стаменова (ИКИТ-БАН)  „Геориск за културно наследство: пример, анализ, защита и превенция“

14:50 – 15:00 Стела Александрова (С-Космос) „Future trends of commercial In Orbit Satellite, Active Debris Removal and End-Of Life services“

15:00 – 15:10 Асен Асенов (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“) „Идеен проект за космическо летище и неговата инфраструктура“

15:10 – 15:20 Димитър Димитров (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“) „Компютърни симулации на обекти на обратната страна на Луната“

15:20 – 15:30 Доротея Борисова (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“) „Откриване на астероиди по международната програма IASC“

15:30 – 15:40 Аделина Митева (ИКИТ-БАН) „Application of some aluminium alloys in terrestrial and space industry“.

15:40 – 15:50 Пламен Физиев (Фондация Теоретична и изчислителна физика) „Some Warnings About Quantum Space Gravimetry Enhance Earth Observations Project“

15:50 – 16:00 Кафе пауза

Сесия 4: Докторантска сесия (модератори Юлия Мутафчиева и Ирина Ганчева)

16:00 – 16:15 Валентин Делийски (ФзФ-СУ) „Наблюдателни белези на свръхкомпактни обекти с акреционни дискове“

16:15 – 16:30 Юлия Мутафчиева (ИЯИЯЕ-БАН) „Уравнение на състоянието и съставна кора на магнетари в зависимост от магнитното поле“

16:30 – 16:45 Цветелина Величкова (ИИКАВ-БАН) Extraterrestrial Influence on Climate Variability“

16:45 – 17:00 Йордан Даракчиев (ФзФ-СУ) Classifying Variable Stars with Deep Learning Methods“

17:00 – 17:15 Радослав Симеонов (ФзФ-СУ) „PADME Physics Program“

17:15 – 17:30 Мохамед Недал (ИА с НАО Рожен БАН) „Estimating the Kinematics of Coronal Bright Fronts and the Associated Plasma Parameters using the SPREAdFAST Framework“.

17:30 – 17:45 Цветан Цветков (ИА с НАО Рожен БАН) „Защо пълните слънчеви затъмнения са важни за науката?“

17:45 – 18:00 Ирина Ганчева (ФзФ-СУ) „Първото лятно докторантско училище по космически изследвания на НАО Рожен“

18:00 – 18:15 Недислав Веселинов (ФзФ-СУ) „Софийски планетариум Андромеда“

18:15 – 18:30 Стоил Иванов (ФзФ-СУ) „Електрическо задвижване за малки спътници“

18:30 – 18:45 Георги Георгиев (ИЯИЯЕ-БАН) „Възможности за подобряване на алгоритъма за реконструкция на експеримента PADME“

18:45 – 18:50 Нестор Арсенов (ИА с НАО-БАН) „From voids to quasars – the interplay of dark energy and environment“

18:50 – 19:00 Симеон Иванов „Building and Data Extraction of Complex Detector System Using the Geant framework and XQuery templating“

19:00 – 19:10 Светослав Иванов „Simultaneous Determination of Gamma Ray Interaction positions and Deposited energy in single crystal scintillation detectors“


09.10.2021, събота (09-12ч) – Образование и космос

09:00-10:30 Панел образование и космос:

Модератор: доц. д-р Елисавета Пенева, ръководител на катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:00 Лекция – проф. Цветан Дачев (ИКИТ-БАН) “Изследване на космическата радиация на спътници и самолети с български прибори”

12:00 Закриване на Форума


Програмен Комитет

Галин Гюлчев (Фзф-СУ)
Елисавета Пенева (Фзф-СУ)
Камен Козарев (ИА–БАН)
Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН)
Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
Стоян Мишев (НБУ)
Христомир Йорданов (ТУ)

Организационен Комитет

Борислав Павлов
Владимир Божилов
Лилия Атанасова
Недислав Веселинов
Стефан Лалковски
Стоил Иванов


Публикуване на представените резултати

Материалите от Втория национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-II) бяха публикувани в Journal of Physics: Conference Series, Volume 2255 (2022): https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/2255/1.