Публикации от дейности на

Клон Космос

към Съюза на физиците в България

Материали от НаФСКИ-III

Материалите от Третия национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-III) бяха публикувани в Journal of Physics: Conference Series, Volume 2668 (2023).

Материали от НаФСКИ-II

Материалите от Втория национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-II) бяха публикувани в Journal of Physics: Conference Series, Volume 2255 (2022).

Материали от НаФСКИ-I

Материалите от Първия национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-I) бяха публикувани в Bulgarian Journal of Physics, vol. 48, no. 1 (2021).