Съюз на физиците в България

Клон Космос

ПУБЛИКАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ФОРУМИ

logo_en circle (3)

За клон "Космос"

Клон „Космос“ към Съюза на физиците в България (СФБ) беше създаден през февруари 2020 година с цел да популяризира съвременните български постижения в областта на фундаменталните космически изследвания, технологии и образование. Ние организираме събития, издаваме публикации и подпомагаме развитието на космическата наука в България.