НаФСКИ-II се проведе под патронажа на Министерство на Икономиката с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания на Софийския университет (дог.№80-10-162), фондация Еврика и фондация Америка за България.

07-09 Октомври, 2021

София Тех Парк

Инкубатор, зала ‘The Venue’

бул.“Цариградско шосе” № 111

Националният форум за съвременни космически изследвания е организирано от клон “Космос” събитие на академичната и бизнес общност в България, свързана с космическите изследвания. През тази година форумът ще се проведе в три дена:

Тук ще намерите последната версия на програмата на Форума.

ПРОГРАМА

Бизнес и космос07.10.2021, четвъртък (14:00-18:30ч)

13:15-14:00 Регистрация

14:00-14:15 Откриване на Форума

14:15-15:00 Stephen Airey (ESA, Head of New, Cooperating & Associate States Section) „ESA PECS activities in Bulgaria – Six years of cooperation“

15:00-15:45 Justyna Redelkiewicz (EUSPA) – „EUSPA: A new player in the space ecosystem and more opportunities for industry and academia“

15:45-16:15 Кафе пауза + щандове

16:15-16:50 Мартин Дановски (ДАНИИ) „Представяне на Държавна агенция за научни изследвания и иновации“

16:50-17:00 Георги Калудов (IBM България) – „Endurance – Демократизиране на космоса“

17:00-17:10 Здравко Димитров (Sfera Technologies) – „Инфраструктура за космически данни“

17:10-18:30 Дискусионен панел – бизнес и космос
Искрен Кръстев (модератор), Глобален Предприемачески Мониторинг (GEM) България
Карина Ангелиева, бивш заместник-министър на образованието и науката с ресор Наука
– Райчо Райчев, Endurosat
Мартин Дановски, Държавна агенция за научни изследвания и иновации, бивш председател на УС на Фонд на Фондовете
Георги Калудов (IBM България)


Наука и космос08.10.2021, петък (09:00-18:30ч)

Сесия 1: Фундаментални космически изследвания (модератор доц. Стоян Мишев)

09:00-09:30 Галин Гюлчев (ФзФ-СУ) „Сенки на компактни обекти и тестване на Общата теория на относителността“

09:30-10:00 Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН): “Галактични космични лъчи над земната атмосфера”

10:00-10:30 Наталия Килифарска (ИИКАВ-БАН): “Геомагнитен контрол върху разпространението на космическа радиация в атмосферата на Земята”

10:30-11:00 Кафе пауза

Сесия 2: Аерокосмически технологии (модератор доц. Стефан Лалковски)

11:00 – 11:30 Галя Ванкова-Кирилова (ФзФ-СУ): “Космически мисии AMS и JEM-EUSO. Детектори за изследване на високоенергетични космични лъчи“

11:30-12:00 Йорданка Семкова (ИКИТ-БАН): “Експериментално изследване на радиационната обстановка по трасето, в орбита и на повърхността на Марс с български дозиметрични апаратури в рамките на съвместния проект ЕкзоМарс на ЕКА и Роскосмос”

12:00-12:30 Виктор Данчев (Ендуросат): “Thinking inside the Cube – NanoSat Technology and its Applications“

12:30 – 13:30 Обяд

13:30-14:00 Венелин Кожухаров (ФзФ-СУ): “Предизвикателства при съвременните фотодетектори за наблюдение на частици”

Сесия 3: Приложни космически изследвания (модератор доц. Елисавета Пенева)

14:00 – 14:30 Гергана Герова (ФзФ-СУ): “10 Years GNSS meteorology in Bulgaria and Southeast Europe”

14:30 – 14:50 Стефан Стаменов, Ваня Стаменова (ИКИТ-БАН)  „Геориск за културно наследство: пример, анализ, защита и превенция“

14:50 – 15:00 Стела Александрова (С-Космос) „Future trends of commercial In Orbit Satellite, Active Debris Removal and End-Of Life services“

15:00 – 15:10 Асен Асенов (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“) „Идеен проект за космическо летище и неговата инфраструктура“

15:10 – 15:20 Димитър Димитров (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“) „Компютърни симулации на обекти на обратната страна на Луната“

15:20 – 15:30 Доротея Борисова (ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“) „Откриване на астероиди по международната програма IASC“

15:30 – 15:40 Аделина Митева (ИКИТ-БАН) „Application of some aluminium alloys in terrestrial and space industry“.

15:40 – 15:50 Пламен Физиев (Фондация Теоретична и изчислителна физика) „Some Warnings About Quantum Space Gravimetry Enhance Earth Observations Project“

15:50 – 16:00 Кафе пауза

Сесия 4: Докторантска сесия (модератори Юлия Мутафчиева и Ирина Ганчева)

16:00 – 16:15 Валентин Делийски (ФзФ-СУ) „Наблюдателни белези на свръхкомпактни обекти с акреционни дискове“

16:15 – 16:30 Юлия Мутафчиева (ИЯИЯЕ-БАН) „Уравнение на състоянието и съставна кора на магнетари в зависимост от магнитното поле“

16:30 – 16:45 Цветелина Величкова (ИИКАВ-БАН) Extraterrestrial Influence on Climate Variability“

16:45 – 17:00 Йордан Даракчиев (ФзФ-СУ) Classifying Variable Stars with Deep Learning Methods“

17:00 – 17:15 Радослав Симеонов (ФзФ-СУ) „PADME Physics Program“

17:15 – 17:30 Мохамед Недал (ИА с НАО Рожен БАН) „Estimating the Kinematics of Coronal Bright Fronts and the Associated Plasma Parameters using the SPREAdFAST Framework“.

17:30 – 17:45 Цветан Цветков (ИА с НАО Рожен БАН) „Защо пълните слънчеви затъмнения са важни за науката?“

17:45 – 18:00 Ирина Ганчева (ФзФ-СУ) „Първото лятно докторантско училище по космически изследвания на НАО Рожен“

18:00 – 18:15 Недислав Веселинов (ФзФ-СУ) „Софийски планетариум Андромеда“

18:15 – 18:30 Стоил Иванов (ФзФ-СУ) „Електрическо задвижване за малки спътници“

18:30 – 18:45 Георги Георгиев (ИЯИЯЕ-БАН) „Възможности за подобряване на алгоритъма за реконструкция на експеримента PADME“

18:45 – 18:50 Нестор Арсенов (ИА с НАО-БАН) „From voids to quasars – the interplay of dark energy and environment“

18:50 – 19:00 Симеон Иванов „Building and Data Extraction of Complex Detector System Using the Geant framework and XQuery templating“

19:00 – 19:10 Светослав Иванов „Simultaneous Determination of Gamma Ray Interaction positions and Deposited energy in single crystal scintillation detectors“


09.10.2021, събота (09-12ч) – Образование и космос

09:00-10:30 Панел образование и космос:

Модератор: доц. д-р Елисавета Пенева, ръководител на катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

10:30-11:00 Кафе пауза

11:00-12:00 Лекция – проф. Цветан Дачев (ИКИТ-БАН) “Изследване на космическата радиация на спътници и самолети с български прибори”

12:00 Закриване на Форума


Програмен Комитет

Галин Гюлчев (Фзф-СУ)
Елисавета Пенева (Фзф-СУ)
Камен Козарев (ИА–БАН)
Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН)
Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
Стоян Мишев (НБУ)
Христомир Йорданов (ТУ)

Организационен Комитет

Борислав Павлов
Владимир Божилов
Лилия Атанасова
Недислав Веселинов
Стефан Лалковски
Стоил Иванов


Публикуване на представените резултати

Материалите от конференцията – поканени доклади, докторантски доклади и представянията на постери, ще бъдат публикувани в пълен размер в списание Journal of Physics Conference Series. Подадените ръкописи трябва да са на английски език.
Инструкции за авторите може да намерите на адрес: https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
Ръкописите могат да бъдат писани на MS Word или Latex. Шаблоните и класовете може да изтеглите отадрес https://publishingsupport.iopscience.iop.org/questions/templates-and-guidelines-for-proceedings-papers/
Срок за подаване на ръкописите: 10 ноември 2021 г.
Имейл за предаване на ръкописите:cosmos@phys.uni-sofia.bg