Национален форум
за съвременни космически изследвания

за НаФСКИ

Националният форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ) демонстрира последните достижения на образованието, науката и бизнеса в България в областта на Космоса.

Форумът се провежда ежегодно от 2020 г. насам и се организира от клон Космос към Съюза на физиците в България.

Петият национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-V) ще се проведе от 22 до 24 Октомври 2024 г., в София Тех Парк, Инкубатор, зала The Venue.

Материалите от форума ще бъдат публикувани в списание Journal of Physics: Conference Series.

22 – 24 Октомври 2024 г.

19 – 20 Октомври 2023 г.

Четвъртият национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-IV) се проведе на 19 и 20 Октомври 2023 г., в София Тех Парк, Инкубатор, зала The Venue.

Материалите от форума ще бъдат публикувани в списание Journal of Physics: Conference Series.

Третият национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-III) се проведе от 10 до 12 Ноември 2022 г., в София Тех Парк, Инкубатор, зала The Venue.

Материалите от форума бяха публикувани в Journal of Physics: Conference Series, Volume 2668 (2023).

10 – 12 Ноември 2022 г.

7 – 9 Октомври 2021 г.

Вторият национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-II) се проведе от 7 до 9 Октомври 2021 г., в София Тех Парк, Инкубатор, зала The Venue.

Материалите от форума бяха публикувани в Journal of Physics: Conference Series, Volume 2255 (2022).

Първият национален форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ-I) се проведе на 21 и 22 Октомври 2020 г., в София Тех Парк, зала Джон Атанасов.

Материалите от форума бяха публикувани в Bulgarian Journal of Physics, vol. 48, no. 1 (2021).

21 – 22 Октомври 2020 г.