Национален форум за съвременни космически изследвания 2020

Първият национален форум за съвременни космически изследвания е организирано от клон „Космос“ събитие на академичната и бизнес общност в България, свързана с космическите изследвания.

Форумът представя състоянието на изследванията, провеждани от утвърдени български учени в рамките на три научни сесии: „Фундаментални космически изследвания„, „Аерокосмически технологии“ и „Приложни космически изследвания „. Специален фокус на събитието ще бъде и докторантската сесия, където млади учени ще представят постиженията по свои проекти. Докладите от Форума в пълен текст ще бъдат публикувани в Българско списание по физика (https://www.bjp-bg.com), след преминаване на установения процес по рецензиране и приемане на ръкописите.

В дискусионни панели ще участват и представители на бизнеса, като ще бъдат поканени представители от страна на Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Министерство на икономиката и др.

Регистрацията е безплатна.

Къде: София Тех Парк, бул.“Цариградско шосе” № 111, Иновационен форум “Джон Атанасов”

Кога: 21-22.10.2020 г.

Начало: 9:15 ч.

Програма

Партньори:

  • фондация „Еврика“
  • Национален фонд „Научни изследвания“-МОН
  • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
  • София Тех Парк
Информация за участниците

Материалите от Първия национален форум за съвременни космически изследвания бяха публикувани в:

Bulgarian Journal of Physics, vol. 48, no. 1 (2021).

COVID-19

Събитието ще бъде присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, препоръчани от здравните власти. Ще следим ситуацията и при промени в мястото или начина на провеждане на Форума, ще ви уведомим своевременно чрез e-mail и страницата на събитието.

Поради обявената извънредна епидемична обстановка (COVID-19), моля да имате предвид, че на събитието ще се допускат САМО регистрирани участници и гости!