Kлон Космос
към Съюза на
физиците в България

за клон Космос

Мисията на клон Космос към Съюза на физиците в България (СФБ) е да спомогне създаването на жизнена общност от партньори целящи възраждане и развитие на космическите изследвания в страната. Смятаме, че можем да постигнем целта си чрез изграждане и затвърждаване на връзки между работещите в страната изследователски екипи; чрез изграждане на нови връзки между научните групи и бизнеса и чрез обсъждане с държавната администрация на наболелите проблеми в сектора. Във връзка с това, през 2020 г. сформирахме клон Космос към СФБ като носител на горните идеи.

Дейностите на клон “Космос” обхващат организиране на форуми, конференции, училища и популяризиране на дейността на българските изследователи в национален и международен план, чрез спомагане на български научни и научно-популярни списания и чрез спомагане на изграждане на нови сътрудничества с чуждестранни научни групи и компании.

членуване в клон Космос

Клон Космос е част от Съюза на физиците в България (СФБ) и членуването в него следва устава на съюза:

  • Членуването е доброволно.
  • Член може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което приема целите на СФБ, признава устава на СФБ и плаща членския си внос

Размерът на членския внос се определя от СФБ и за 2024 г. е следният:

  • за индивидуални членове – 20 лв.
  • за учащи се – 10 лв.
  • за неработещи пенсионери – 10 лв.

Заплащането става по банков път или чрез платежната система Изипей по сметката на СФБ:
      ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
      IBAN: BG91FINV91501215737609
      BIC: FINVBGSF
      Получател: Съюз на физиците в България
      Основание за плащане: членски внос Космос
При плащане за повече от един човек, моля изпратете ни имейл със списък на платилите и информация за контакт с тях.