Национален форум за съвременни космически изследвания

Националният форум за съвременни космически изследвания е организирано от клон „Космос“ събитие на академичната и бизнес общност в България, свързана с космическите изследвания.

Форумът представя състоянието на изследванията, провеждани от утвърдени български учени в рамките на три научни сесии: „Фундаментални космически изследвания„, „Аерокосмически технологии“ и „Приложни космически изследвания „. Специален фокус на събитието ще бъде и докторантската сесия, където млади учени ще представят постиженията по свои проекти.Докладите от Форума в пълен текст ще бъдат публикувани в Българско списание по физика (https://www.bjp-bg.com), след преминаване на установения процес по рецензиране и приемане на ръкописите.

В дискусионни панели ще участват и представители на бизнеса, като ще бъдат поканени представители от страна на Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Министерство на икономиката и др. Регистрацията е безплатна.

Къде: София Тех Парк, бул.“Цариградско шосе” № 111, Иновационен форум “Джон Атанасов”

Кога: 21-22.10.2020

Начало: 9:15

Програма

Партньори:
фондация „Еврика“,
Национален фонд „Научни изследвания“-МОН,
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, 
София Тех Парк

Информация за участниците
 
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в списание Bulgarian Journal of Physics. Те трябва да са подготвени в стила на списанието и според инструкциите, дадени на адрес: https://www.bjp-bg.com/authors.php. Моля, обърнете внимание, че текстовете трябва да са написани на английски език.
 
Срок за подаване: 01.12.2020 г.
 
Клон Космос си търси лого. Ако сте креативни, имате идеи и предложения, ще се радваме да ги обсъдим. Мейл за контакт:
cosmos@phys.uni-sofia.bg

COVID-19

Събитието ще бъде присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, препоръчани от здравните власти. Ще следим ситуацията и при промени в мястото или начина на провеждане на Форума, ще ви уведомим своевременно чрез e-mail и страницата на събитието.

Поради обявената извънредна епидемична обстановка (COVID-19), моля да имате предвид, че на събитието ще се допускат САМО регистрирани участници и гости!