Национален форум за съвременни космически изследвания 2020

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  за СЪВРЕМЕННИ  КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

21-22 октомври 2020 г.


организиран от Клон „Космос“ към Съюза на физиците в България
Място на провеждане: София Тех Парк, бул. “Цариградско шосе” № 111, Иновационен форум “Джон Атанасов”

Организационен комитет:
доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ)
доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ-СУ)
доц. д-р Борислав Павлов (ФзФ-СУ)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (ФзФ-СУ)
ас. д-р Лилия Атанасова (МУ-София)
докт. Стоил Иванов (ФзФ-СУ)
докт. Недислав Веселинов (ФзФ-СУ)                 
Програмен съвет:
проф. Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
доц. д-р Камен Козарев (ИА с НАО – БАН)
доц. д-р Елисавета Пенева (ФзФ-СУ)
доц. д-р Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН)
гл. ас. д-р Христомир Йорданов (ТУ-София)
д-р Стоян Мишев (НБУ-София)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (ФзФ-СУ)

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ 21.10.2020 г. – Научна сесия

8:30 -9:15 Регистрация

9:15 –  9:30  Приветствие и уводни слова

● К. Ангелиева (МОН)
● Б. Кадмонова (фондация “Еврика”)
●Т. Младенов (София Тех Парк)
● доц. д-р С. Лалковски (Клон “Космос” СФБ)

Сесия 1: Фундаментални космически изследвания (модератор доц. Камен Козарев)

Нобеловата награда по физика за 2020  

10:15 – 10:35 проф. дфзн Даниела Кирилова (ИА с НАО Рожен- БАН)
                         Kосмично неутрино и неутринни осцилации

10:35 – 10:55 проф. дфзн Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
                         Влияние на Слънцето и галактичните космични лъчи върху климата на Земята

10:55 – 11:20     Кафе пауза

Сесия 2: Аерокосмически технологии (модератор гл. ас. Христомир Йорданов)

11:20 – 12:05 доц. д-р Пламен Данков (ФзФ-СУ)
                          Рояци от нано-спътници и проектите на Софийски университет 
12:05 – 12:25 доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ)
                          Нови детекторни технологии за заредени частици и гама-кванти
12:25 – 12:45 д-р Христомир Йорданов (ТУ-София)
                          Технологии за малки спътници
12:45 – 13:45 Обяд с постерна сесия 

Постери:
● Маруся Бъчварова (БАН-ИКИТ, КФ) – Първична галактична радиация на границата на атмосферата 
● Галин Гюлчев (ФзФ-СУ) – Релативистка астрофизика на компактни масивни обекти
● Камен Козарев (ИА с НАО-БАН) – LOFAR
● Олег Степанюк (ИА с НАО-БАН)-Image processing in solar physics: method proposal and a software product concept
● Петър Георгиев (ФзФ-СУ ) – Твърдотелни материали и технологии за съхранение на водород
● Бончо Балабанов (НБУ) – 65 години от основаването на международната астронавтическа академия
● Цвета Апостолова (НБУ; ИАИАЕ-БАН) – Радиационно устойчиви тримерни диамантени детектори
● Стоян Мишев (НБУ) – Неутронни звезди и уравнение на състоянието
● Елисавета Пенева (ФзФ-СУ) – Черноморски център за мониторинг и прогноза към Програма Коперник
● Николай Такучев (ТрУ) –
Combined Satellite and Ground Monitoring of Air Pollution of Sofia, Bulgaria – Results and   Conclusions;
Possible mechanism of impact of Solar corpuscular radiation on ischemic heart diseases mortality in several countries

● Недислав Веселинов (ФзФ-СУ) – Създаването на Софийски планетариум

Сесия 3: Приложни космически изследвания (модератор доц. Елисавета Пенева)

13:45 – 14:30 д-р Васил Василев (Geopolymorphic-cloud)
                          Спътникови наблюдения за земната повърхност и приложения 
14:30 – 14:50 д-р Анастасия Стойчева (НИМХ)
                          Използване на EUMETSAT в оперативната прогноза на НИМХ  
14:50 – 15:10 доц. Керанка Василева (ФзФ-СУ) и доц. Гергана Герова (ФзФ-СУ)
                          Глобални навигационни спътникови системи – съвременно състояние и приложения

15:10 – 15:35 Кафе пауза

Сесия 4: Докторантска сесия

15:35 – 15:50 Петър Ефтимов (БФ-СУ) – Произход на живота – съвременни разбирания в астробиологията 
15:50 – 16:05 Радослав Симеонов (ФзФ-СУ) – Експериментът PADME и изучаване на тъмната материя
16:05 – 16:20 Жулиета Тонева (ФзФ-СУ) – Характеризиране на компактни позиционно чувствителни детектори с монолитни сцинтилатори за целите на гама-астрономията
16:20 – 16:35 Симеон Иванов (ФзФ-СУ) – Приложение на иновативни технологии в гама астрономията – предизвикателства и възможности
16:35- 16:50 Милен Минев (ФзФ-СУ) – Астрофизични изследвания в гама-диапазона с телескопите MAGIC
16:50 – 17:05 Евелина Захариева (ФзФ-СУ) – Фотометрично изследване на блазара OJ287
17:05 – 17:20 Юлия Мутафчиева (ИЯИЯЕ-БАН) – Единно описание на кората на силно магнетизирани неутронни звезди
17:20 – 17:35 Mohamed Nedal (ИА с НОА-БАН) – Short-Term Forecasting of the SEP Flux during the Solar Cycle 25 using the LSTM Neural Network
17:35 – 17:50 Елжбета Ласота (Вроцлавски университет) – GNSS ray tracing of tropical cyclones 
17:50 – 18:05 Цветелина Величкова (НИГГГ-БАН) – Връзка между космичните галактични лъчи и регионалните моди на климатичната система на Земята 
18:05 – 18:20 Мирна Матов (ФзФ-СУ) – Black Sea freezing in 2006-2020 and relation to winter temperature
18:20 – 18:35 Недислав Веселинов (ФзФ-СУ) – Полет на самолет в стратосферата на Юпитер
18:35 – 18:50 Цветан Цветков (ИА с НАО-БАН) – Нов 30-см слънчев телескоп в НАО Рожен

ДЕН ВТОРИ 22.10.2020 г. – Дискусия с представители от научните среди, бизнеса, държавната администрация и учащи се

9:00 – 9:15 Регистрация

9:15 – 10:30 Панел 1: Наука и Космос (модератори: проф. Наталия Килифарска и проф. Радослав Рашков)

● Камен Козарев (ИА с НАО-БАН ) – Проблеми и насоки за развитие на научните изследвания за Космоса
● МОН – Визия и перспективи за космическите изследвания в България
Дискусия
10:30 – 11:00       Кафе пауза

11:00 – 12:00 Панел 2: Бизнес и Космос (модератори Натанаил Стефанов и Райчо Райчев)  

 ● Министерство на икономиката – За резултатите от проучването на научния капацитет на България
в областта на космическите изследвания и технологии (проект на PECS)

● София Тех Парк – Тодор Младенов
● Представяне на ЕндуроСат
● Здравко Димитров (Sfera Technologies) – Сфера текнолоджис – комуникационна инфраструктура за нова епоха

Дискусия

12:00 – 13:00 Панел 3: Образование и Космос (модератори: доц. Пламен Данков и
гл. ас. Христомир Йорданов)

 ● МОН – Проблеми и визия за обучението на кадри за космическия сектор в България
● Представител на СУ и ТУ-София (доц. Пламен Данков и доц. Христомир Йорданов) – За проблемите на
образованието по космически дисциплини във висшето училище

● Иво Джокин (ОЦИДЗИ) – Проблеми и визия за обучението по астрономия в средните училища  
● ЕндуроСат и нов поглед към практическа космическа академия: Спейспорт и Космически Предизвикателства
Дискусия

13:00 – 13:40 Иван Кутиев (група по “Космическа физика”) – Българската космическа конквиста: началният устрем

13:40 – 14:00 Послание от Форума, планиране на следващ Форум

14:00 Закриванe  

COVID-19

Събитието ще бъде присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, препоръчани от здравните власти. Ще следим ситуацията и при промени в мястото или начина на провеждане на Форума, ще ви уведомим своевременно чрез e-mail и страницата на събитието.

Поради обявената извънредна епидемична обстановка (COVID-19), моля да имате предвид, че на събитието ще се допускат САМО регистрирани участници и гости!