Физически Факултет- СУ „Св. Кл. Охридски“

Националният форум за съвременни космически изследвания се организира за първи път от клон “Космос” към Съюза на физиците в България с финансовото съдействие на Физическия факултет към Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, по проектно предложение.  Партньори на събитието са фондация “Еврика”, Национален фонд “Научни изследвания”-МОН, фонд Научни изследвания на Софийския университет,  София Тех Парк . Събитието ще се проведе на 21-и и 22-и октомври 2020 г. в София Тех Парк, Иновационен форум “Джон Атанасов” . Регистрацията за Форума е безплатна и не се изискват такси за участие или представяне на доклад.

На 21-и октомври участниците ще имат възможността да се запознаят със състоянието на изследванията, провеждани от утвърдени български учени в рамките на три научни сесии: “Фундаментални космически изследвания”, “Аерокосмически технологии” и “Приложни космически изследвания”. Специален фокус на събитието ще бъде и докторантската сесия, където млади учени ще представят постиженията си по проектите, по които работят.

На 22-и октомври Форумът ще продължи с три дискусионни панела: “Наука и Космос”, “Бизнес и Космос”, и “Образование и Космос”. В рамките на тези панели представители на научната общност ще се срещнат с представители на бизнеса, индустрията и на държавната администрация, като ще бъдат поканени представители от страна на Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Министерство на икономиката и др. Ще бъдат дискутирани  подготвяните от тях Национална стратегия и програма за развитието на космическата индустрия и технологии, както и Национална научна програма за космически изследвания.

Предварителна програма за събитието можете да намерите тук: https://bulgarianspace.online/forum-2020-programme/

Срок за регистрация: 20.10.2020

Регистрация (безплатна): https://bulgarianspace.online/forum/

COVID-19: Събитието ще бъде присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки, препоръчани от здравните власти. Ще следим ситуацията и при промени в мястото или начина на провеждане на Форума, ще ви уведомим своевременно чрез e-mail и страницата на събитието.

Докладите от Форума в пълен текст ще бъдат публикувани в Българско списание по физика (https://www.bjp-bg.com), след преминаване на установения процес по рецензиране и приемане на ръкописите.

За допълнителна информация: cosmos@phys.uni-sofia.bg

Организационен комитет:

доц. д-р Стефан Лалковски (ФзФ-СУ)
доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ-СУ)
доц. д-р Борислав Павлов (ФзФ-СУ)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (ФзФ-СУ)
ас. д-р Лилия Атанасова (МУ-София)
докт. Стоил Иванов (ФзФ-СУ)
докт. Недислав Веселинов (ФзФ-СУ)

Програмен Съвет:

проф. Наталия Килифарска (НИГГГ-БАН)
проф. Диана Кюркчиева (ШУ)
доц. д-р Камен Козарев (ИА с НАО-БАН) 
доц. д-р Елисавета Пенева (ФзФ-СУ)
доц. д-р Маруся Бъчварова (ИКИТ-БАН)
доц. д-р Христомир Йорданов (ТУ-София)
д-р Стоян Мишев (НБУ-София)
гл. ас. д-р Галин Гюлчев (ФзФ-СУ)