ФЗф: декември 2018-април 2019

ФЗФ-ИКИТ: май 2019-септ 2019

срещи

подадени предложения

През април 2019 г. бяха подадени две предложения за Национална научна програма Космос, които може да намерите тук: Подадени предложения.

СРЕЩИ: Във връзка с подготвянето на проектното поредложения във Физически факултет на СУ бяха проведени серия от срещи с цел проучване и консолидиране на научния потенция в България в областта на космическите изследвания. Работните срещи бяха проведени в периода декември 2018 – април 2019 г. За повече информация относно дискусиите и решенията на тези срещи може да се обърнете към доц. д-р Елисавета Пенева (elfa@phys.uni-sofia.bg).