ФЗф: декември 2018-април 2019

ФЗФ-ИКИТ: май 2019-септ 2019

срещи

подадени предложения

През април 2019 г. бяха подадени две предложения за Национална научна програма Космос:

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “Космически изследвания, технологии и приложения” е разработена от съвместен екип на сътрудници от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Шуменски университет “Еп. К. Преславски”, Национален Военен Университет “Васил Левски”, Висше Военноморско Училище “Н. Й. Вапцаров”, Тракийски университет – Стара Загора, Аграрен университет – Пловдив и Българската академия на науките.

Национална Научна Космическа Програма на Република България 2019-2023 г. с План на действията за изпълнение на ННКП е разработенa от колеги в Института по космически изследвания и технологии – БАН.

В момента тече обединение на двете предложения по препоръка на Дирекция Наука на МОН…