ФЗф: декември 2018-април 2019

ФЗФ-ИКИТ: май 2019-септ 2019

срещи

подадени предложения

Екипи от изследователи oт топ университети в България и БАН провеждаха ежеседмични срещи във Физическия факултет на СУ през периода декември 2018г. – април 2019г.. На срещите бяха обсъждани различни аспекти и детайли от Програмата. До април 2019 г. бяха инвестирани над 500 човекочаса за работа в тази насока. Изготвеното предложение беше внесено в МОН на 1-ви април 2019г.

На 19-ти април 2019г. беше внесено второ предложение, изготвено от колеги от ИКИТ-БАН.

На среща в Дирекция “Наука” към МОН, проведена на 16 май 2019г., бе възложено синхронизирано обединение на двете Програми.

През периода юни-септември 2019г. бяха проведени серия от срещи между двата работни екипа.

Работата продължава… Очакваме поредна среща между Ректора на Софийския Университет проф. Герджиков  и Председателя на БАН акад. Ревалски за синхронизация на дейността по Програмата.

За повече информация относно дискусиите и решенията на тези срещи може да се обърнете към доц. д-р Елисавета Пенева (elfa@phys.uni-sofia.bg).